محصولات تهیه شده از کرن بری می توانند باعث دفع زیاد اگزالات از بدن شوند. این امر ممکن است باعث تشکیل سنگ کلیه در برخی افراد شود. افرادی که مشکلات سنگ کلیه دارند، باید از مصرف زیاد این میوه خودداری کنند.