آدرس و شماره تماس

تهران شمیرانات استان: تهران، شهرستان : شمیرانات، بخش : مرکزی، شهر: تجریش، محله: دربند، خیابان دربند، بن بست معتضدی

شماره تماس: 09038284930